KIERUNKI BADAŃ NAD RYNKIEM PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomiczna Poznań
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):3–16