RESEARCH PAPER
Z PROBLEMATYKI SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):108-116
 
Journals System - logo
Scroll to top