RESEARCH PAPER
SYMPOZJUM NAUKOWE NA TEMAT AGROKLIMATYCZNYCH PODSTAW ROZMIESZCZENIA I SPECJALIZACJI PRODUKCJI ROLNEJ
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):132–136