RESEARCH PAPER
POSIEDZENIE EKSPERTÓW DO SPRAW METODYKI PROGRAMOWANIA ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ W EUROPIE
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):137-141
 
Journals System - logo
Scroll to top