RESEARCH PAPER
WPŁYW DOCHODÓW LUDNOŚCI I CEN NA POZIOM I ZMIANY W SPOŻYCIU ARTYKUŁÓW ROLNYCH
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):77-92
 
Journals System - logo
Scroll to top