RESEARCH PAPER
WPŁYW DOCHODÓW LUDNOŚCI I CEN NA POZIOM I ZMIANY W SPOŻYCIU ARTYKUŁÓW ROLNYCH
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):77–92