RESEARCH PAPER
ZASTOSOWANIE SYNTETYCZNEGO WZORU ZATRUDNIENIA W PRODUKCJI ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):59-76
 
Journals System - logo
Scroll to top