RESEARCH PAPER
GOSPODARSTWA PRZYZAGRODOWE W CZECHOSŁOWACKICH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Krajowa Rada Spółdzielczości Produkcyjnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):105-114
 
Journals System - logo
Scroll to top