PRELIMINOWANIE PRACY ŻYWEJ I SIŁY POCIĄGOWEJ W ROLNICTWIE METODĄ ZASADNICZYCH SPIĘTRZEŃ
 
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Kraków
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):57–78