RESEARCH PAPER
W SPRAWIE SYSTEMATYKI I TERMINOLOGII W RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNICZYCH
 
More details
Hide details
1
Politechnika Szczecińska
 
 
Publication date: 2018-03-06
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):118-122
 
Journals System - logo
Scroll to top