RESEARCH PAPER
PRÓBA METODY OZNACZANIA KIERUNKÓW PRODUKCJI ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Acceptance date: 1958-02-11
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):62–80