RESEARCH PAPER
POZNAWCZE DZIAŁANIA STATYSTYKI ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Acceptance date: 1958-02-11
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):81–96