RESEARCH PAPER
FUNKCJE PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH A KRYTERIA OCENY ICH DZIAŁALNOŚCI
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):70-89
 
Journals System - logo
Scroll to top