RESEARCH PAPER
O SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ W WĘGIERSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):90-100
 
Journals System - logo
Scroll to top