RESEARCH PAPER
PERSPEKTYWY CHŁOPSKICH GOSPODARSTW RODZINNYCH W SZWECJI
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Sztokholm
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):101–116
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600