RESEARCH PAPER
PERSPEKTYWY CHŁOPSKICH GOSPODARSTW RODZINNYCH W SZWECJI
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Sztokholm
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):101-116
 
Journals System - logo
Scroll to top