RESEARCH PAPER
WYDAJNOŚĆ PRACY I INTENSYWNOŚĆ W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Budapeszt
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):56–69