RESEARCH PAPER
X KONGRES MIĘDZYNARODOWY ORGANIZACJI PRACY W ROLNICTWIE
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):157-160
 
Journals System - logo
Scroll to top