RESEARCH PAPER
X KONGRES MIĘDZYNARODOWY ORGANIZACJI PRACY W ROLNICTWIE
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):157–160