RESEARCH PAPER
J. LEWANDOWSKI: RENTA GRUNTOWA W ROLNICTWIE POLSKIM
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Szczecin
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):150–156