RESEARCH PAPER
J. LEWANDOWSKI: RENTA GRUNTOWA W ROLNICTWIE POLSKIM
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Szczecin
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):150-156
 
Journals System - logo
Scroll to top