RESEARCH PAPER
INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY NA RYNKU ROLNYM W WIELKIEJ BRYTANII (STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ)
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):145–149