RESEARCH PAPER
RACHUNEK MODELOWY NAKŁADU PRACY I KOSZTÓW SPRZĘTU KOMBAJNEM S-4 W PORÓWNANIU ZE SNOPOWIĄZAŁKĄ WC-2
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Mechanizacji Rolnictwa Poznań
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):122–125