RESEARCH PAPER
RACHUNEK MODELOWY NAKŁADU PRACY I KOSZTÓW SPRZĘTU KOMBAJNEM S-4 W PORÓWNANIU ZE SNOPOWIĄZAŁKĄ WC-2
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Mechanizacji Rolnictwa Poznań
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):122-125
 
Journals System - logo
Scroll to top