RESEARCH PAPER
NOWY KURS W POLITYCE ROLNE ZSRR I ZMIANY W MODELU ROLNICTWA
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa
 
 
Publication date: 2018-02-19
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):53-68
 
Journals System - logo
Scroll to top