RESEARCH PAPER
STAN DOTYCHCZASOWY I PERSPEKTYWA ROZWOJU PODMIEJSKIEJ GOSPODARKI WARZYWNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OKRĘGU WARSZAWSKIEGO
 
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-02-19
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):152–154