RESEARCH PAPER
ZAGADNIENIE PASZ TREŚCIWYCH W BILANSIE PASZOWYM POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-02-19
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):80-94
 
Journals System - logo
Scroll to top