PRACA ORYGINALNA
BARIERY WEJŚCIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW – CZY ZALEŻĄ OD WIELKOŚCI GOSPODARSTWA?
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agricultural Economics and Information
2
University of Economics Prague
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marie Šimpachová Pechrová   

Institute of Agricultural Economics and Information
Data nadesłania: 21-11-2019
Data ostatniej rewizji: 07-02-2020
Data akceptacji: 13-02-2020
Data publikacji: 16-03-2020
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):29–43
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przy wchodzeniu do sektora młodzi rolnicy muszą pokonać pewne bariery. Celem pracy jest ocena głównych przeszkód w zakładaniu działalności rolniczej oraz ocena, czy bariery wejścia dla młodych rolników są uzależnione od wielkości gospodarstwa. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z ankiety elektronicznej przeprowadzonej wśród 510 młodych rolników w Czechach. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła od 0 do 1 000 ha (średnio 42,4 ha). Rolników podzielono na kategorie: od 0 do 5 ha – mali, od 5 ha do 50 ha – średni i powyżej 50 ha – duzi. Młodzi rolnicy ocenili trudności, które musieli pokonać, gdy rozpoczynali prowadzenie gospodarstwa, w skali od 1 (zdecydowanie była to bariera) do 4 (nie była to istotna bariera) i 0 (to mnie nie dotyczy). Obliczono średnią punktację dla każdej kategorii i bariery. Największą barierę stanowiły obciążenia administracyjne i zakup gruntów rolnych. Młodzi rolnicy nie postrzegali planowania strategicznego i zakupu zwierząt gospodarskich jako znacznego problemu. Test w tabeli krzyżowej wykazał, że niemal wszystkie rodzaje barier w sposób istotny statystycznie były uzależnione od wielkości gospodarstwa. Najtrudniej jest rozpocząć działalność gospodarczą w przypadku małych i średnich gospodarstw rolnych, ale zakup gruntów rolnych oraz zdobycie wiedzy i doświadczenia są trudne dla wszystkich gospodarstw w podobnym stopniu.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600