Archiwum
1/2020 vol. 362
 
 
STRONA REDAKCYJNA

STRONA REDAKCYJNA I SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):1–2
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW WIELKOŚCI SKALI NA OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI MLEKA KROWIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):60–82
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW WYDAJNOŚCI PRACY NA DOCHODY GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):99–108
 
BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):142–151