PRACA ORYGINALNA
SYTUACJA EKONOMICZNA PRODUCENTÓW MLEKA ORAZ ICH OPINIE DOTYCZĄCE OPODATKOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Maria Zuba-Ciszewska   

Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Data nadesłania: 14-11-2019
Data ostatniej recenzji: 18-12-2019
Data akceptacji: 05-02-2020
Data publikacji: 16-03-2020
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):83–98
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Od wielu lat poszukuje się w Polsce nowej konstrukcji opodatkowania dochodów z działalności rolniczej w miejsce podatku rolnego, który wciąż jest podstawowym obciążeniem polskich gospodarstw rolnych. W pracy przedstawiono wyniki analizy świadomości podatkowej wybranej grupy rolników, tj. prowadzących produkcję mleka krowiego (32), aby na tej podstawie wyprowadzić wnioski dotyczące oceny fiskalizmu podatkowego wśród tej grupy zawodowej. Ciężary podatkowe, tak w wymiarze całego systemu daninowego, jak i nowych rozwiązań podatkowych są odczuwane i wyrażane w sposób subiektywny. Ogólna ocena systemu podatkowego pod kątem oczekiwań i reakcji społecznych zależy m.in. od poziomu wykształcenia podatników, świadomości prawnej, dominujących postaw względem opodatkowania. Rezultaty zaprezentowanych badań ukazały niski stopień świadomości podatkowej badanych rolników. Podstawowym źródłem wiedzy o podatkach, w tym o ulgach podatkowych, są inni rolnicy oraz informacje z organów podatkowych. Fiskalny ciężar płaconych podatków dla badanej grupy rolników nie jest zbyt duży. Niewielu z nich uważa za co najmniej znaczne obciążenie fiskalne podatek rolny (21,9%), podatek od nieruchomości (21,9%) lub podatek leśny (3,1%). Według badanych powody niepłacenia podatków mają głównie ekonomiczny charakter. Respondenci uważają konstrukcję podatku rolnego za właściwą. Większość badanych (56,3%) ma negatywny stosunek do wprowadzenia podatku dochodowego od rolników i ich działalności rolnej. Jeśli miałby być on wprowadzony, to powinny mu towarzyszyć ulgi podatkowe, związane głównie z sytuacjami kryzysowymi, a także ulgi inwestycyjne i ulgi uzależnione od wielkości gospodarstwa. Pomimo modernizacji lub nabycia nowych gruntów włączonych do swoich gospodarstw, część gospodarzy nie skorzystała z ulgi inwestycyjnej. Przyczyną tego stanu rzeczy była m.in. nieznajomość odpowiednich przepisów prawnych. Rolnicy słabo znają sposoby uiszczania zobowiązań podatkowych i w większości z nich nie korzystają. Prawie wszyscy (93,8%) rolnicy mają wiedzę na temat możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej na podstawie przedstawionych faktur. Nieliczni (6,3%) uważają, że obecny limit zwrotu podatku akcyzowego jest zadowalający. Ponad 31% badanych korzysta z fachowej pomocy (głównie biura rachunkowego) w zakresie realizacji obowiązków związanych z rozliczaniem VAT. Wybór sposobu rozliczania jest uwarunkowany ekonomiczne.