PRACA ORYGINALNA
MODELE SKUTKÓW WPROWADZENIA RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Data akceptacji: 12-09-2016
 
 
Data publikacji: 12-09-2016
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;348(3):129-142
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania jest określenie skutków finansowych wprowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w gospodarstwach rolniczych. Zaproponowane zostaną koncepcje modelowe symulacji skutków wprowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w gospodarstwach indywidualnych w zależności od ich powierzchni UR, typu rolniczego oraz siły ekonomicznej. Okres badawczy obejmuje lata 2004-2009. Obciążenie gospodarstw rolniczych ryczałtem od uzyskiwanych przychodów byłoby niekorzystne dla gospodarstw we wszystkich kryteriach ich podziału. Przyczyną może być fakt, iż w tej formie opodatkowania nie istnieje możliwość odliczenia kosztów działalności, które w przypadku działalności rolniczej są wysokie.
Journals System - logo
Scroll to top