PRACA ORYGINALNA
NAKŁADY INWESTYCYJNE W ROLNICTWIE POLSKIM
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Warszawie
Data akceptacji: 12-09-2016
Data publikacji: 12-09-2016
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;348(3):143–158
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na podstawie danych GUS oszacowano wartości nakładów inwestycyjnych w zakresie budynków i budowli, maszyn, narzędzi i urządzeń oraz środków transportu w rolnictwie w latach 1995-2013. Przedstawiono metodę przeliczania wartości tych nakładów w cenach bieżących na wyrażone w cenach stałych 1995 r. W 2013 r. wartość nakładów inwestycyjnych w rolnictwie polskim w cenach stałych była w przypadku budynków i budowli o 107,9%, maszyn, narzędzi i urządzeń – o 100,5%, a środków transportu o 98,3% większa niż w 1995 r. Łączna wartość inwestycji na środki techniczne (budownictwa, mechanizacji i transportu) w rolnictwie zwiększyła się w tym czasie o 103,0%. Opisano współzależności między poziomem tych nakładów a produkcją globalną, wartością dodaną brutto oraz produkcją końcową i towarową polskiego rolnictwa.