Słowo kluczowe gospodarstwa indywidualne
 
PRACA ORYGINALNA
 

TRANSFORMACJA ROLNICTWA RODZINNEGO W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2023;374(1):1–19
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ KIERUNKÓW PRODUKCJI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):35–58
 
PRACA ORYGINALNA
 

ANEKS (WYNIKI RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W LATACH 1952/53-1959/60)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):119–166
 
PRACA ORYGINALNA
 

I. JEDNOLITA METODA OBLICZANIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH I PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(3):3–5
 
PRACA ORYGINALNA
 

OCENA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RSP W LATACH 1958-1962 W PORÓWNANIU Z WYNIKAMI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):153–202
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):131–138
 
PRACA ORYGINALNA
 

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE OBSZAR UPRAWY BURAKÓW CUKROWYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):155–160
 
PRACA ORYGINALNA
 

ANALIZA PORÓWNAWCZA NAKŁADÓW PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):93–106
 
PRACA ORYGINALNA
 

ANEKS. WYNIKI RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W LATACH 1952/53 - 1958/59

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;(dodatek)(6):71–107
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA GOSPODARKI PASZOWEJ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH REJONU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):45–57
 
PRACA ORYGINALNA
 

KIERUNKI ZMIAN W HODOWLI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH (1949-1957)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):15–37
 
PRACA ORYGINALNA
 

KILKA UWAG O PRACY GMINNYCH OŚRODKÓW MASZYNOWYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):19–25
 
PRACA ORYGINALNA
 

SZACUNEK WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W MASZYNY I NARZĘDZIA ROLNICZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):61–82