OPINIE I KOMENTARZE
UWARUNKOWANIA ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA W KONTEKŚCIE ZMIAN USTROJOWYCH, INTEGRACJI Z UE ORAZ EWOLUCJI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
Data publikacji: 16-03-2020
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):122–137