PRACA ORYGINALNA
DOPUSZCZALNY POZIOM CENY SKUPU DLA PRODUCENTA I PRZETWÓRCY ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy
Data nadesłania: 14-05-2020
Data ostatniej recenzji: 05-06-2020
Data akceptacji: 25-06-2020
Data publikacji: 29-09-2020
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):49–74
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem analizy w artykule jest wykazanie, iż dla danej ceny skupu istnieje pewna równość dopuszczająca wzajemne korzyści producenta rolnego i przetwórcy rolno-żywnościowego. To pozwala zawierać transakcje przy tym poziomie ceny skupu, który jest dopuszczalny i obustronnie akceptowalny ze względu na te korzyści. Korzyści nie muszą być równe, stąd pojęcie: nierówności dopuszczające. Pokazane są podstawy do oczekiwania poziomu ceny skupu, a zatem i korzyści z perspektywy producenta i przetwórcy. Wynikają one z ich maksymalizowanych funkcji celu. Obie strony są cenobiorcami dla ceny skupu ustalanej na rynku skupu, z pewnym odniesieniem do jej administracyjnego ustalania. Hipoteza o nierówności dopuszczającej udowadniania jest w analizie logiczno- -formalnej z wykorzystaniem zapisów i reguł algebry. Problem ten w literaturze w zasadzie nie był podejmowany.