Archiwum
3/2020 vol. 364
 
 
STRONA REDAKCYJNA
 

STRONA REDAKCYJNA I SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):1–2
 
KOMUNIKATY SPECJALNE
 

CZY POWSTAJĄCE LOKALNE ŁAŃCUCHY DOSTAW BĘDĄ ODPORNE?

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):3–7
 
KOMUNIKATY SPECJALNE
 

PANDEMIA COVID-19 – WPŁYW NA FIŃSKI SEKTOR ROLNO-SPOŻYWCZY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):8–12
 
KOMUNIKATY SPECJALNE
 

PODSUMOWANIE SKUTKÓW EPIDEMII COVID-19 DLA SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO NA WĘGRZECH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):13–17
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZYDATNOŚĆ EKONOMII ZŁOŻONOŚCI DO TWORZENIA DŁUGOOKRESOWEJ POLITYKI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):18–30
 
PRACA ORYGINALNA
 

DOPUSZCZALNY POZIOM CENY SKUPU DLA PRODUCENTA I PRZETWÓRCY ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):49–74
 
PRACA ORYGINALNA
 

HANDEL TARGOWISKOWY W POLSCE. STAN W LATACH 2008-2018 I PERSPEKTYWY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):101–124
 
PRACA ORYGINALNA
 

GMO W OPINII ROLNIKÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):144–161
 
RECENZJE - POLEMIKI
 

KRZYSZTOF FIRLEJ: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY W POLSCE. NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):199–203
 
BIBLIOGRAFIA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):210–219