PRACA ORYGINALNA
GMO W OPINII ROLNIKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Data nadesłania: 13-08-2020
Data ostatniej recenzji: 17-08-2020
Data akceptacji: 24-09-2020
Data publikacji: 29-09-2020
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):144–161
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Uprawa roślin modyfikowanych genetycznie budzi wiele kontrowersji. W polskim społeczeństwie zdecydowanie głośniej słychać przeciwników GMO głoszących, że jest to szkodliwe, niepotrzebne oraz nieetyczne, niż ekspertów w dziedzinie biotechnologii potwierdzających, że nie ma powodu do obaw, a modyfikacje genetyczne służą osiąganiu niekwestionowanych korzyści. W artykule przedstawiono opinie 128 rolników z województw świętokrzyskiego i opolskiego na temat upraw i żywności GMO, które zostały porównane z ocenami ekspertów w dziedzinie biotechnologii. Wyniki badań wskazały na negatywny, przeciętnie, stosunek respondentów i niewielki poziom wiedzy o GMO. Rolnicy wyrazili małe zainteresowanie uprawą roślin genetycznie modyfikowanych, przekonani o jej szkodliwości, jakkolwiek zdając sobie sprawę z zalet modyfikacji (m.in. odporność na patogeny, niższe koszty, lepsze cechy jakościowe). Większą otwartość na uprawy GMO wykazali rolnicy młodsi wiekiem, lepiej wykształceni, prowadzący gospodarstwa obszarowo większe. Brak odpowiedniej wiedzy wśród rolników, a nawet fałszywe wyobrażenia na temat GMO wskazują na potrzebę szerzej zakrojonych badań w społeczności rolników w Polsce, a także potrzebę rzeczowej dyskusji o korzyściach i potencjalnych zagrożeniach.