PRACA ORYGINALNA
WPŁYW ZMIANY KLIMATU NA GLOBALNY STAN ŚRODOWISKA I ROLNICTWA W OPINII MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Rzeszowska
Data nadesłania: 31-05-2020
Data ostatniej recenzji: 04-06-2020
Data akceptacji: 21-07-2020
Data publikacji: 29-09-2020
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):125–143
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest poznanie opinii młodzieży wiejskiej w zakresie jej świadomości dotyczącej zmiany klimatu i wpływu tej zmiany na rolnictwo oraz na ich podstawie stwierdzenie, czy młodzież ta posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą globalnych zmian klimatu. Cel ten wynika z faktu, że świat coraz dotkliwiej odczuwa skutki zmiany klimatu związane z częstszym występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych powiązanych ze wzrostem temperatur powietrza, występowaniem okresowych fal susz i upałów, gwałtownych huraganów czy topnieniem lodowców. Zmiany te, zaczynające już przybierać etap sytuacji kryzysowej, związane są głównie z emisją gazów cieplarnianych, a przede wszystkim dwutlenku węgla, za którą odpowiedzialność ponosi przede wszystkim ludzkość. Konieczne zatem staje się zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich, począwszy od dzieci i młodzieży, która w najbliższej przyszłości będzie sterować rozwojem regionów i świata, jak wielkim zagrożeniem dla nich, dla rolnictwa, a w konsekwencji dla bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia ludzkości są postępujące zmiany klimatu. Młodzież obecnie potrzebuje odpowiedniego wsparcia od naukowców oraz nauczycieli, którzy pomogą jej zrozumieć i uświadomią, jak wielką sprawą jest konieczność podjęcia działań adaptacyjnych związanych z eliminowaniem zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu, uprawą gatunków roślin bardziej odpornych na zaistniałe warunki klimatyczne, ochroną bioróżnorodności, zasobów wodnych, lasów i gleby. W artykule przedstawiono przyczyny oraz konsekwencje zmian klimatu w świetle badań oraz opinii społeczeństwa, wpływ zmian klimatu na rolnictwo oraz opinie badanej młodzieży wiejskiej z woj. podkarpackiego na temat współczesnych zmian klimatu.