Słowo kluczowe koszty produkcji
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY PRODUKCJI OPASU MŁODEGO BYDŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):113–120
 
PRACA ORYGINALNA
 

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH METOD LICZENIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):197–210
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY PRODUKCJI A POLITYKA CEN ROLNYCH W PAŃSTWIE SOCJALISTYCZNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):25–40
 
PRACA ORYGINALNA
 

INFORMACJA O METODYCE OBLICZANIA KOSZTÓW PRODUKCJI W RACHUNKOWOŚCI SZWAJCARSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):159–165
 
PRACA ORYGINALNA
 

ANALIZA CEN KONTRAKTACYJNYCH ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH NA TLE KSZTAŁTOWANIA SIĘ KOSZTÓW ICH PRODUKCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):147–152
 
PRACA ORYGINALNA
 

R. L. ADAMS - FARMS MANAGEMENT. CROP MONUAL

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):178–181
 
PRACA ORYGINALNA
 

DYSKUSJA O CENACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):145–154
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBLICZANIEM KOSZTÓW PRODUKCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):3–25
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY PRODUKCJI ARTYKUŁÓW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):123–126
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2011 ROKU - WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):124–143
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW WYDAJNOŚCI MLECZNEJ KRÓW NA OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI MLEKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;330(1):90–111