Archiwum
4/1963 vol. 58
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):1
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH GLEBOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):3–22
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONTRAKTACJA A PRODUKCYJNE KOOPEROWANIE GOSPODARKI CHŁOPSKIEJ W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):23–38
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZESŁANKI EKONOMICZNE GWARANTOWANEJ OPŁATY PRACY W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):39–54
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIA BILANSOWANIA SZACHOWNICOWEGO W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):55–68
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE KONKURENCJI MIĘDZY ZIEMIOPŁODAMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):69–88
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYZNACZANIE TENDENCJI ROZWOJOWEJ DLA WARTOŚCI BEZWZGLĘDNYCH I WZGLĘDNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):89–100
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW OGRODNICTWA NA MIERNIKI ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):101–118
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYNIKI I DOŚWIADCZENIA INTEGRACJI PIONOWEJ W SZWECJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):119–125
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY GOSPODARKI PRZYZAGRODOWEJ W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):126–131
 
PRACA ORYGINALNA
 

POLITYKA ROLNA CHIN OD ROKU 1949

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):132–144
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI DOTYCZĄCE PRZEMIAN W STRUKTURZE AGRARNEJ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):145–153
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAOPATRZENIE W WODĘ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):154–161
 
PRACA ORYGINALNA
 

TEMATYKA PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH A.P. W ZAKRESIE NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):162–171
 
PRACA ORYGINALNA
 

S. WACŁAWOWICZ: ZWIĄZKI MIĘDZYDZIAŁOWE PRODUKCJI ROLNEJ W WOJEWÓDZTWIE KRAKOWSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):172–177
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRACE NAD OKREŚLENIEM POJĘĆ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):178–182
 
PRACA ORYGINALNA
 

XI KONGRES MIĘDZYNARODOWY NAUKOWEJ ORGANIZACJI PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):183–187
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z ZEBRANIA NAUKOWEGO KATEDRY EKONOMIKI ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH SGGW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):188–189
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA I

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):190–196
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):197–203
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):205–207