Archiwum
5/1963 vol. 59
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):1
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE METODY BADAŃ EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):3–24
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODOLOGICZNE PODSTAWY BADANIA GEOGRAFICZNEGO UKŁADU CEN ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):25–42
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZESTRZENNY UKŁAD RYNKÓW ZBYTU A ROZMIESZCZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):43–54
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZUŻYCIE PASZ TREŚCIWYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH (CZ. I)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):55–74
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ W OSTATNIM DZIESIĘCIOLECIU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):75–90
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY PRODUKCJI W SZKLARNIACH OGRZEWANYCH W POLSCE I W BUŁGARII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):91–106
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY ROLNICTWA WŁOSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):107–117
 
PRACA ORYGINALNA
 

TOWARY ROLNO-SPOŻYWCZE W HANDLU ZAGRANICZNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):118–135
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI GOSPODARSTWA ROLNEGO PRZY ZASTOSOWANIU METODY PROGRAMOWANIA LINIOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):136–142
 
PRACA ORYGINALNA
 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN PRODUKTÓW ROLNYCH W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):143–146
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO NRF W LICZBACH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):147–157
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY REFORMY ROLNEJ I ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE W DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY (ILO)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):158–161
 
PRACA ORYGINALNA
 

KREDYT PAŃSTWOWY W GOSPODARCE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):162–164
 
PRACA ORYGINALNA
 

R. MANTEUFFEL: RACHUNKOWOŚĆ ROLNICZA. CZĘŚĆ I - KSIĘGOWOŚĆ ROLNICZA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):165–171
 
PRACA ORYGINALNA
 

POSIEDZENIE GRUPY EKSPERTÓW DO SPRAW METODYKI PROGRAMOWANIA ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ I ZAPOTRZEBOWANIA NA ŻYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):172–176
 
PRACA ORYGINALNA
 

AKTUALNE ZADANIA KOORDYNACJI BADAŃ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):177–179
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):180–192
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):193–195