Słowo kluczowe Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW POZIOMU PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NA WYNIKI GOSPODARCZE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):131–135
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZALICZKOWANIE DNIÓWKI OBRACHUNKOWEJ W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):57–74
 
PRACA ORYGINALNA
 

KREDYT PAŃSTWOWY W GOSPODARCE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):162–164
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW OGRODNICTWA NA MIERNIKI ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):101–118
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZESŁANKI EKONOMICZNE GWARANTOWANEJ OPŁATY PRACY W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):39–54
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZYCZYNEK DO OCENY TYPÓW PRODUKCYJNYCH ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):77–96
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW ZASOBÓW SIŁY ROBOCZEJ NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):129–134
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYDAJNOŚĆ PRACY I INTENSYWNOŚĆ W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):56–69
 
PRACA ORYGINALNA
 

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CZŁONKÓW ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH W CZECHOSŁOWACJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):103–108
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z. GROCHOWSKI: INTENSYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):147–155
 
PRACA ORYGINALNA
 

MOŻLIWOŚCI PRZECHODZENIA DO PIENIĘŻNEJ OPŁATY PRACY W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):49–62
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY ZWIĄZANE Z PODZIAŁEM DOCHODÓW W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):57–64
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE ZASAD OBLICZANIA DOCHODU W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):79–94
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPÓŁDZIELNIE PRODUKCJI ROLNEJ W PROCESIE PRZEMIAN SYSTEMOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;321(4):67–89