PRACA ORYGINALNA
INNOWACJE I DYWERSYFIKACJE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA W BUŁGARII
 
Więcej
Ukryj
1
University of National and World Economy
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Hristina Stefanova Harizanova-Bartos   

University of National and World Economy
Data nadesłania: 15-03-2019
Data ostatniej recenzji: 08-04-2019
Data akceptacji: 07-06-2019
Data publikacji: 25-06-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;359(2):85–99
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł przedstawia interpretację procesu przyjmowania i postrzegania innowacji i dywersyfikacji w rolnictwie bułgarskim przez zarządców gospodarstw. Odkąd Bułgaria przystąpiła do UE, rolnictwo bułgarskie funkcjonuje w nowych warunkach makroekonomicznych. Niniejszy dokument przedstawia główne tendencje sektora rolnego oraz poziom dywersyfikacji działalności, która również jest celem badania. Prezentuje on przyjęcie innowacji jako możliwość rozwoju gospodarstw rolnych za pomocą zgromadzonych danych. Dobrze znane modele zarządzania gospodarstwem rolnym nie przynoszą za każdym razem wymaganego zysku z działalności rolniczej. Ponadto niedobór zasobów i rosnąca konieczność ochrony środowiska prowadzą do poszukiwania innowacyjnych procesów i techniki w celu osiągnięcia odpowiedniego rozwoju w tym sektorze. Istnieje związek między wiekiem rolnika a gotowością do innowacyjnych działań. Główne ustalenia pokazują, że rolnicy w wieku poniżej 50 lat są bardziej skłonni do przyjmowania innowacji. Około 37% rolników planuje przyjęcie innowacji. Procesy te są ograniczane przez odrzucanie dokumentów, jak również inne czynniki. Badania również pokazują, że niektóre różnorodne działania w Bułgarii stanowią innowację dla tego obszaru. Działania innowacyjne to: świadczenie usług zdrowotnych, socjalnych lub edukacyjnych, usuwanie śniegu, usługi rzemieślnicze i restauracyjne, turystyka wiejska itp. Ramy metodyczne bazują na następującej logice: teoretyczny przegląd innowacji i szczegółowe omówienie dywersyfikacji jako innowacyjnej koncepcji w rolnictwie; stan bułgarskiego rolnictwa; ocena niektórych czynników wpływających na procesy innowacyjne w rolnictwie w oparciu o własną ankietę; dowody na działalność w zakresie dywersyfikacji oparte na badaniach statystycznych i własnych. Zgodnie z analizowanymi informacjami wyciągnięto pewne ogólne wnioski.