PRACA ORYGINALNA
WYPOSAŻENIE W SIŁĘ POCIĄGOWĄ A WYDAJNOŚĆ PRACY W POLSKIM ROLNICTWIE
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie
Data akceptacji: 12-09-2017
Data publikacji: 12-09-2017
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;352(3):146–163
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono analizę współzależności między stanem siły pociągowej a wydajnością pracy w rolnictwie. W latach 1950-2010 zasoby siły pociągowej (żywej i mechanicznej) w rolnictwie polskim zwiększyły się o 365,7%, w tym mechanicznej 65-krotnie. W tym samym czasie liczba pracujących w rolnictwie polskim zmniejszyła się o ponad 37%, zwiększyła się natomiast wartość produkcji rolniczej w cenach stałych, w tym: globalnej o 98%, końcowej – o 156%, a towarowej – o 280%. Wydajność pracy w rolnictwie, mierzona wartością produkcji w cenach stałych w przeliczeniu na osobę pracującą, zwiększyła się w przypadku przyjęcia za miernik tej produkcji: produkcji globalnej – o 216%, produkcji końcowej – o 305%, a produkcji towarowej – o 506%. Stwierdzono silnie zaznaczoną dodatnią współzależność między wyposażeniem w siłę pociągową a wydajnością pracy w rolnictwie. Siła tej współzależności słabnie w miarę zwiększania stanu wyposażenia rolnictwa w siłę pociągową.