PRACA ORYGINALNA
UBEZPIECZENIE NADWYŻKI BEZPOŚREDNIEJ W ROLNICTWIE OPARTE NA WSKAŹNIKACH NA PRZYKŁADZIE PRODUKCJI PSZENICY W AUSTRII
 
Więcej
Ukryj
1
Austriacki Instytut Badań Ekonomicznych, Wiedeń
 
2
Federalny Instytut Ekonomiki Rolnictwa, Wiedeń
 
 
Data akceptacji: 12-09-2017
 
 
Data publikacji: 12-09-2017
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;352(3):133-145
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono koncepcję systemu umożliwiającego rolnikom ubezpieczenie się od ryzyka cenowego nakładów i produktów. Dotychczasowe systemy ubezpieczeń w rolnictwie (od gradu i suszy) nie obejmowały dochodów. Za podstawową kategorię podlegającą ubezpieczeniu, która jednocześnie uwzględnia ceny produktów i nakładów, przyjęto nadwyżkę bezpośrednią uzyskiwaną z poszczególnych produktów. Koncepcję ubezpieczenia nadwyżki bezpośredniej omówiono na przykładzie pszenicy. W artykule nie omówiono zagadnień prawnych związanych z wdrożeniem proponowanego systemu, w którym przewidziano wsparcie ze strony państwa.
Journals System - logo
Scroll to top