Autor Wojciech Ziętara
 
PRACA ORYGINALNA
 

SŁOMA JAKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO ENERGII LUB MATERII ORGANICZNEJ W GLEBIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;355(2):28–40
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW SADOWNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):101–116
 
PRACA ORYGINALNA
 

POLSKIE GOSPODARSTWA ROŚLINNE NA TLE GOSPODARSTW WYBRANYCH KRAJÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;347(2):73–95
 
PRACA ORYGINALNA
 

SUSZE A SYTUACJA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):42–56
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYTUACJA EKONOMICZNA I EFEKTYWNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW TRZODOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):40–54
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW OGRODNICZYCH – STAN I KIERUNKI ROZWOJU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):38–57
 
PRACA ORYGINALNA
 

KIERUNKI I ZAKRES WSPARCIA INWESTYCJI W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W LATACH 2014 – 2020

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):42–58