Artykuły autora Wojciech Ziętara
 
PRACA ORYGINALNA

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW SADOWNICZYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2017;350(1):101–116
PRACA ORYGINALNA

POLSKIE GOSPODARSTWA ROŚLINNE NA TLE GOSPODARSTW WYBRANYCH KRAJÓW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2016;347(2):73–95
PRACA ORYGINALNA

SYTUACJA EKONOMICZNA I EFEKTYWNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW TRZODOWYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;342(1):40–54
PRACA ORYGINALNA

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW OGRODNICZYCH – STAN I KIERUNKI ROZWOJU

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2013;335(2):38–57
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600