Artykuły autora Wojciech Ziętara
 
PRACA ORYGINALNA

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW SADOWNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):101–116
PRACA ORYGINALNA

POLSKIE GOSPODARSTWA ROŚLINNE NA TLE GOSPODARSTW WYBRANYCH KRAJÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;347(2):73–95
PRACA ORYGINALNA

SYTUACJA EKONOMICZNA I EFEKTYWNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW TRZODOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):40–54
PRACA ORYGINALNA

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW OGRODNICZYCH – STAN I KIERUNKI ROZWOJU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):38–57
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600