Słowo kluczowe farms
 
PRACA ORYGINALNA
 

EKOINNOWACJE TECHNOLOGICZNE ZWIĄZANE Z OZE – MOŻLIWOŚCI I BARIERY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):120–139
 
PRACA ORYGINALNA
 

SUSZE A SYTUACJA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):42–56
 
PRACA ORYGINALNA
 

CHANGES IN THE POLISH AGRICULTURE IN THE LIGHT OF THE CAP IMPLEMENTATION

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341 (Suplement)(4):50–66
 
PRACA ORYGINALNA
 

„NOWE ZAZIELENIENIE” WPR I JEGO WPŁYW NA WYNIKI EKONOMICZNE POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):39–56