Archiwum
Special Issue 4/2020 vol. 365
 
 
Special issue on the occasion of the 70th anniversary of the IAFE-NRI
STRONA REDAKCYJNA

STRONA REDAKCYJNA I SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):1–2
 
WYSTĄPIENIE

WYSTĄPIENIE JANA KRZYSZTOFA ARDANOWSKIEGO, MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):5–7
 
WYSTĄPIENIE

WYSTĄPIENIE JANUSZA WOJCIECHOWSKIEGO, KOMISARZA UNII EUROPEJSKIEJ DS. ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):8–9
 
WYSTĄPIENIE

BADANIA INSTYTUTU – RYS HISTORYCZNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):10–29
 
ZDJĘCIA

OBCHODY JUBILEUSZU 75-LECIA IERiGŻ-PIB

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):30–32
 
PRACA ORYGINALNA

RELACJE: ROLNICTWO – GOSPODARKA W TEORII EKONOMII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):33–60
 
PRACA ORYGINALNA

BIOGOSPODARKA JAKO KONCEPCJA ROZWOJU ROLNICTWA I AGROBIZNESU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):135–155
 
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO A EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):156–179
 
OPINIE I KOMENTARZE

ROLNICTWO A KLIMAT

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):180–186
 
SPIS TREŚCI

SPIS ROCZNIKA 2020

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):187–189