Artykuły autora Aldona Skarżyńska
 
PRACA ORYGINALNA

KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2013 ROKU – WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;343(2):113–132
PRACA ORYGINALNA

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WYBRANYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH W PERSPEKTYWIE 2020 ROKU

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;342(1):55–71
PRACA ORYGINALNA

RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ – NOWE SPOJRZENIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012;332(3):43–67
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW WYDAJNOŚCI MLECZNEJ KRÓW NA OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI MLEKA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012;330(1):90–111
PRACA ORYGINALNA

STAN I SZANSE ROZWOJU GOSPODARSTW TOWAROWYCH UZNANYCH ZA SŁABE EKONOMICZNIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2011;326(1):81–104
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600