Autor Marek Zieliński
 
PRACA ORYGINALNA
 

SŁOMA JAKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO ENERGII LUB MATERII ORGANICZNEJ W GLEBIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;355(2):28–40
 
PRACA ORYGINALNA
 

POLSKIE GOSPODARSTWA ROŚLINNE NA TLE GOSPODARSTW WYBRANYCH KRAJÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;347(2):73–95
 
PRACA ORYGINALNA
 

SUSZE A SYTUACJA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):42–56
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTY GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY W RAMACH PROW 2007-2013.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;331(2):81–96