Autor Marek Zieliński
 
PRACA ORYGINALNA

POLSKIE GOSPODARSTWA ROŚLINNE NA TLE GOSPODARSTW WYBRANYCH KRAJÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;347(2):73–95
 
PRACA ORYGINALNA

EFEKTY GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY W RAMACH PROW 2007-2013.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;331(2):81–96