Słowo kluczowe gospodarstwa chłopskie

 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW STRUKTURY INWESTYCJI NA ICH EFEKTYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):33-48
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ ŻYWIENIA TRZODY W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):27-40
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW JADALNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):103-118
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZUŻYCIE PASZ TREŚCIWYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH (CZ. II)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):85-100
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZUŻYCIE PASZ TREŚCIWYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH (CZ. I)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):55-74
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW JAKOŚCI GLEBY NA PRODUKCJĘ ROLNĄ GOSPODARSTWA CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):69-86
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZT PRODUKCJI JAJ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):133-146
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZATRUDNIENIE W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH I MIGRACJA ZE WSI W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH W LATACH 1950-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):145-149
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŻYWIENIE TRZODY CHLEWNEJ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):135-144
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY OBSZARU, STOSUNKÓW PRACY I ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):33-48
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ NAWOŻENIA W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):3-14
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŻYWIENIE KRÓW W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):121-138
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT MOTYWÓW PODEJMOWANIA DECYZJI PRODUKCYJNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):191-192
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH NA PRODUKCJĘ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH. CZĘŚĆ II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):95-108
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH NA PRODUKCJĘ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):65-78
 
PRACA ORYGINALNA
 

BADANIA MOTYWÓW PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):115-120
 
PRACA ORYGINALNA
 

KORZYSTANIE GOSPODARSTW CHŁOPSKICH Z USŁUG KÓŁEK ROLNICZYCH W ZAKRESIE MECHANIZACJI PRAC ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):83-98
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROZDRABNIANIE GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W WYNIKU DZIAŁÓW RODZINNYCH W LATACH 1952-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):139-145
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA FUNKCJI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):25-36
 
PRACA ORYGINALNA
 

WIARYGODNOŚĆ DANYCH RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ O NAKŁADACH PRACY W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):73-92
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZUŻYCIE NAWOZÓW SZTUCZNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):116-123
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD SEZONOWYM POZIOMEM SPOŻYCIA W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):90-103
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW JADALNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1947/48 - 1958/59

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;(dodatek)(6):59-70
 
PRACA ORYGINALNA
 

REAKCJE GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W ZAKRESIE KONSUMPCJI Z SAMOZAOPATRZENIA NA DOCHÓD I CENĘ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):44-60
 
PRACA ORYGINALNA
 

DOCHODOWOŚĆ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W WOJEWÓDZTWIE WARSZAWSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):70-84
 
PRACA ORYGINALNA
 

INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):119-125
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLA KONIUNKTURY NA TRZODĘ W KSZTAŁTOWANIU SPOŻYCIA MIĘSA WIEPRZOWEGO W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1949-1958

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):16-32
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA WYKORZYSTANIA RACHUNKOWOŚCI DO BADAŃ KWARTALNYCH BILANSÓW PIENIĘŻNYCH GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):118-131
 
PRACA ORYGINALNA
 

INTENSYWNCIŚĆ I POZIOM PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):135-139
 
PRACA ORYGINALNA
 

NAKŁADY PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH STUDIUM MONOGRAFICZNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):128-134
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W SIEWNIKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):91-111
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYCENA PRODUKTÓW ROLNICZYCH ZUŻYWANYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH -OPRACOWANA W JER DLA 1954/1955 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;14(4):124-129
 
PRACA ORYGINALNA
 

INFORMACJA O RACHUNKOWOŚCI ROLNICZEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):124-131
 
PRACA ORYGINALNA
 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRODUKCJI GLOBALNEJ I JEJ PODZIAŁU W CHŁOPSKIEJ GOSPODARCE LAT 1951-1954

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):37-63
 
Journals System - logo
Scroll to top