Archiwum
6/1963 vol. 60
 
 
PRACA ORYGINALNA

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):0
 
PRACA ORYGINALNA

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):1
 
PRACA ORYGINALNA

EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):19–38
 
PRACA ORYGINALNA

ZALICZKOWANIE DNIÓWKI OBRACHUNKOWEJ W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):57–74
 
PRACA ORYGINALNA

DZIERŻAWA ZIEMI W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):75–84
 
PRACA ORYGINALNA

ZUŻYCIE PASZ TREŚCIWYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH (CZ. II)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):85–100
 
PRACA ORYGINALNA

ZAGADNIENIA SPECJALIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH W WIELKIEJ BRYTANII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):101–116
 
PRACA ORYGINALNA

CZYNNIKI EKONOMICZNE W NOWOCZESNYM SADOWNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):117–122
 
PRACA ORYGINALNA

POJĘCIE INTEGRACJI I KOORDYNACJI PIONOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):123–126
 
PRACA ORYGINALNA

PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWYCH DANYCH O SPOŻYCIU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):127–134
 
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY PRZEWIDYWANIA PLONÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):135–141
 
PRACA ORYGINALNA

SEZONOWOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):142–144
 
PRACA ORYGINALNA

RACJONALNA STRUKTURA STADA BYDŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):145–150
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW POZIOMU UPRZEMYSŁOWIENIA REGIONU NA ZATRUDNIENIE W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):151–154
 
PRACA ORYGINALNA

E. GORZELAK: DOCHODY LUDNOŚCI ROLNICZEJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):155–159
 
PRACA ORYGINALNA

IV KONFERENCJA SEKCJI EKONOMIKI OBROTU ROLNICZEGO PRZY KOMITECIE EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZ. V PAN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):160–164
 
PRACA ORYGINALNA

VII SESJA GRUPY ZBOŻOWEJ FAO (RZYM 4-12. VII. 1963)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):165–167
 
PRACA ORYGINALNA

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):168–180
 
PRACA ORYGINALNA

SPIS ROCZNIKA J. ROSYJSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):181–185
 
PRACA ORYGINALNA

SPIS ROCZNIKA J. ANGIELSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):186–189
 
PRACA ORYGINALNA

SPIS ROCZNIKA J. POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):190–193
 
PRACA ORYGINALNA

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):194–196
 
PRACA ORYGINALNA

TABLICE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):197–200