Archiwum

6/1963 vol. 60
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):1
 
PRACA ORYGINALNA
 

EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):19-38
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZALICZKOWANIE DNIÓWKI OBRACHUNKOWEJ W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):57-74
 
PRACA ORYGINALNA
 

DZIERŻAWA ZIEMI W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):75-84
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZUŻYCIE PASZ TREŚCIWYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH (CZ. II)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):85-100
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIA SPECJALIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH W WIELKIEJ BRYTANII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):101-116
 
PRACA ORYGINALNA
 

CZYNNIKI EKONOMICZNE W NOWOCZESNYM SADOWNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):117-122
 
PRACA ORYGINALNA
 

POJĘCIE INTEGRACJI I KOORDYNACJI PIONOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):123-126
 
PRACA ORYGINALNA
 

PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWYCH DANYCH O SPOŻYCIU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):127-134
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY PRZEWIDYWANIA PLONÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):135-141
 
PRACA ORYGINALNA
 

SEZONOWOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):142-144
 
PRACA ORYGINALNA
 

RACJONALNA STRUKTURA STADA BYDŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):145-150
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW POZIOMU UPRZEMYSŁOWIENIA REGIONU NA ZATRUDNIENIE W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):151-154
 
PRACA ORYGINALNA
 

E. GORZELAK: DOCHODY LUDNOŚCI ROLNICZEJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):155-159
 
PRACA ORYGINALNA
 

IV KONFERENCJA SEKCJI EKONOMIKI OBROTU ROLNICZEGO PRZY KOMITECIE EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZ. V PAN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):160-164
 
PRACA ORYGINALNA
 

VII SESJA GRUPY ZBOŻOWEJ FAO (RZYM 4-12. VII. 1963)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):165-167
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):168-180
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS ROCZNIKA J. ROSYJSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):181-185
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS ROCZNIKA J. ANGIELSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):186-189
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS ROCZNIKA J. POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):190-193
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):194-196
 
PRACA ORYGINALNA
 

TABLICE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):197-200
 
Journals System - logo
Scroll to top