Archiwum

1/1964 vol. 61
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):1
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODA WSKAŹNIKÓW I DAT GRANICZNYCH W OKREŚLANIU SYSTEMU GOSPODARCZEGO (NOWA WERSJA)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):3-20
 
PRACA ORYGINALNA
 

NAKŁADY ŚRODKÓW OBROTOWYCH A EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):21-38
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYTUACJA NA RYNKU ŻYWCA CIELĘCEGO W LATACH 1955-1962

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):39-52
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYMIANA WIĄZANA PASZ TREŚCIWYCH NA TRZODĘ KONTRAKTOWANĄ W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH (I)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):53-70
 
PRACA ORYGINALNA
 

TENDENCJE ZMIAN W STRUKTURZE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH W LATACH 1950-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):71-90
 
PRACA ORYGINALNA
 

OPŁACALNOŚĆ EKSPORTU ZIEMNIAKÓW I POCHODNYCH PRODUKTÓW ZIEMNIACZANYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):91-98
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIA SPECJALIZACJI I KONCENTRACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):99-110
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZEBUDOWA ZARZĄDZANIA ROLNICTWEM ZSRR I NOWE FORMY KIEROWNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):111-120
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŻYWIENIE KRÓW W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):121-138
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGOSPODAROWANIE POMELIORACYJNE ŁĄK I PASTWISK PRZEZ SPÓŁKI WODNE W WOJEWÓDZTWIE BYDGOSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):139-143
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNEJ W CSRS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):144-149
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŚWIATOWA SYTUACJA ŻYWNOŚCIOWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):150-156
 
PRACA ORYGINALNA
 

STAN ELEKTRYFIKACJI WSI W EUROPIE W 1961 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):157-161
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRODUKCJA I SPOŻYCIE MIĘSA W POLSCE W LATACH 1949-1959

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):162-165
 
PRACA ORYGINALNA
 

E. SACKIEWICZ: ROZWÓJ RYNKU ZBOŻOWEGO W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):166-170
 
PRACA ORYGINALNA
 

TREŚĆ I METODA BADAŃ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):171-178
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE METODY BADANIA KONKURENCJI BYDŁO-TRZODA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):179-182
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):183-195
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):196-198
 
Journals System - logo
Scroll to top