Archiwum

2/1964 vol. 62
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):1
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ NAWOŻENIA W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):3-14
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYMIANA WIĄZANA PASZ TREŚCIWYCH NA TRZODĘ KONTRAKTOWANĄ, W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):15-32
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY OBSZARU, STOSUNKÓW PRACY I ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):33-48
 
PRACA ORYGINALNA
 

MOŻLIWOŚCI PRZECHODZENIA DO PIENIĘŻNEJ OPŁATY PRACY W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):49-62
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE KONKURENCJI MIĘDZY ZIEMIOPŁODAMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):63-76
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA OKREŚLENIA WPŁYWU WIELKOŚCI OBSZARU NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNICZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):77-98
 
PRACA ORYGINALNA
 

PIONOWA INTEGRACJA W ROLNICTWIE NORWEGII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):99-110
 
PRACA ORYGINALNA
 

O SPECJALIZACJI W ROLNICTWIE SZWEDZKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):111-120
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLA I CHARAKTER GOSPODARSTW PRZYZAGRODOWYCH I DZIAŁEK ROBOTNICZYCH W EKONOMICE ROLNICTWA KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):121-126
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRACA AGRONOMOWA REJONOWEGO PZKR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):127-130
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KONSUMPCJĘ MASŁA I MARGARYNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):131-138
 
PRACA ORYGINALNA
 

KIERUNKI POLITYKI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH W KRAJACH ZACHODNICH W ROKU GOSPODARCZYM 1962/63

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):139-142
 
PRACA ORYGINALNA
 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE W BUDŻECIE PAŃSTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):143-146
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z. GROCHOWSKI: INTENSYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):147-155
 
PRACA ORYGINALNA
 

H. CHOJNACKA: KONSUMPCJA ŻYWNOŚCI W RODZINACH ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):156-161
 
PRACA ORYGINALNA
 

GAVIN MC CRONE: THE ECONOMICS OF SUBSIDISING AGRICULTURE. A STUDY OF BRITISH POLICY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):162-166
 
PRACA ORYGINALNA
 

XII KONFERENCJA FAO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):167-169
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z BADAŃ NAD PRZEOBRAŻENIAMI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYMI WSI W REJONACH UPRZEMYSŁAWIANYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):170-172
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z ZEBRANIA NAUKOWEGO KATEDRY EKONOMIKI I ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH SGGW W WARSZAWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):173-174
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA I

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):175-181
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):182-187
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI I KOMUNIKAT

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):188-194
 
Journals System - logo
Scroll to top